A beruházásról

Állami Szívkórház Balatonfüred

A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának bemutatása
Az Állami Szívkórház, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi. Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív kardiológiai ággyal végzi gyógyító tevékenységét.
2010-ben a kardiológiai rehabilitációs osztályain (6 osztály) összesen 6840 beteg rehabilitálását végezte. Az aktív kardiológiai osztályon 2405 beteg kezelése történt. A kórház rehabilitációs tevékenysége zömében a fekvőbeteg ellátó osztályokon történik. A jelenleg működő járóbeteg szakrendelések a kórház területén elszórtan helyezkednek el, részben ebből adódóan gazdaságtalan a működtetésük. Jelenleg a járóbeteg ellátás finanszírozási feltételei is kedvezőtlenek.
A fejlesztéssel olyan infrastruktúrát kívánunk létrehozni, amely biztosítaná az ambuláns kardiológiai rehabilitáció színvonalas ellátását, oly módon, hogy az abból származó OEP finanszírozás fedezetet nyújtana a felmerülő kiadásokra.

A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása
A Szívkórházban a jelenleg is működő 1968P4091-es kódszámon nyilvántartott kardiológiai rehabilitációs ambulancia fejlesztésére kerül sor, a meglévő kardiológiai rehabilitációs ambulancia építészeti feltételeinek javításával, hogy az Intézmény megfeleljen a még hiányzó, az ÁNTSZ által előírt működési feltételeknek (betegöltöző, részleges akadálymentesítés). A pályázat alkalmat teremt arra, hogy a kórház főépületében megszüntetett izotóp laboratórium helyén a minimum feltételeknek megfelelő ambuláns kardiológiai rehabilitációs rendelő kerüljön kialakításra.

Az átépítés bemutatása
A kórház főépületében megszüntetett izotóp laboratórium helyén 4 db, a minimum feltételeknek megfelelő ambuláns kardiológiai rehabilitációs rendelő, valamint két orvosi szoba kerül kialakításra öltözőfülkékkel, váróteremmel, a szükséges vizes blokkokkal és személyzeti öltözővel, az akadálymentesítési követelményeknek megfelelően. A beruházás kivitelezője: Stabil-Otthon Kft. Az építés kezdete 2013. december 27., tervezett befejezése 2014. március 31.

Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása
A pályázathoz tartozó eszközbeszerzés 2014. június 30-ig lebonyolódik.